HomeУСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА

Тук правиш крачки към живота, който искаш, готов си и си способен да имаш. Резултатите от сесиите с мен са осезаеми и видими в живота на моите клиенти скоро след като са се състояли. Заповядай и ти да промениш или подобриш това, за което чувстваш, че е дошло време.

Индивидуална консултация

Това е мястото, което е посветено само и единствено на теб. В тези консултации говорим за твоите цели и мечти и чертаем план как да правиш крачки към тях…

Консултация за двама

Тук е мястото, където двама души правят крачки един към друг в своите отношения. Тези двама души може да са двойка, но също така майка и син, майка и дъщеря, баща и син…

Консултация за мениджъри

Това е мястото за теб, ако се занимаваш с управление на хора и/или процеси в бизнес среда. Ще ти помогна да разрешиш това, което усещаш/разбираш като конфликт…

Интегративно дишане ®

Това е мястото, където чрез дъха си, можеш да опознаеш по-добре себе си, да разбереш на какво се дължат определени трудности в живота ти, както и да намериш изход и промяна…

Всеки заслужава
щастлив живот!

Крачката към това, което искаш, готов си и е време да се материализира в живота ти, е на един клик разтояние. Очаквам те.