HomeНашата обща предварителна уговорка

Моля, попълни формата за заявка за избраната от теб консултация:
  1. Всички програми се заплащат на фирмена банкова сметка. Плащането се счита за направено при постъпила сума.
  2. След като попълните формата по-долу, ще получите линк към моя график и ще може да си запишете час.
  3. Поемаме ангажимент да бъдем точни за нашите срещи, тъй като както вашето, така и моето време са ценни и не
  можем да си позволим да го губим в излишни закъснения.
  Ако все пак ви се наложи да закъснеете е необходимо да ме предупредите поне 2 часа преди часът на срещата ни.
  В противен случай сесията започва в уреченото време, независимо от пристигането ви.
  Както и аз ще ви информирам, ако ми се налага да закъснея, в рамките на минимум 2 часа преди уречената среща.
  4. Ако сесиите не бъдат извършени в посочения срок, защото клиентът отлага случването им (съответно 5 сесии,
  в рамките на 50 дни след плащането и 8 сесии – в рамките на 80 дни), то не се възстановяват пари.
  Ако сесиите не бъдат извършени заради това, че аз не съм на разположение, тогава ще ви бъдат върнати пари,
  пропорционално на изгубеното време. (За еднократните сесии това не важи).
  Това е така с цел да се мотивира редовност в процеса на консултиране.
  Също така, когато сесиите се извършват в разумен срок – максимум 10 дни една от друга, то ефективността от
  работата ни заедно би била по-висока, отколкото ако срокът е по-голям.