В момента пакетите не са актуални.
Предстои актуализация.

5 консултации Индивидуално
Включва 5 сесии по 60 мин. за ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ в рамките на 50 дни след закупуването им
  • Плащането се извършва по банков път.
8 Консултации Индивидуално
Включва 8 сесии по 60 мин. за ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ в рамките на 80 дни след закупуването им
  • Плащането се извършва по банков път.
5 консултации Консултиране за мениджъри
Включва 5 сесии по 60 мин. за КОНСУЛТИРАНЕ ЗА МЕНИДЖЪРИ в рамките на 50 дни след закупуването им
  • Плащането се извършва по банков път.
8 Консултации Консултиране за мениджъри
Включва 8 сесии по 60 мин. за КОНСУЛТИРАНЕ ЗА МЕНИДЖЪРИ в рамките на 80 дни след закупуването им
  • Плащането се извършва по банков път.
Индивидуално консултиране
Включва 1 сесия по 60 мин. за ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ в рамките на 10 дни след закупуването им
  • Плащането се извършва по банков път.
Консултиране за двама
Включва 1 сесия по 60 мин. за ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ в рамките на 10 дни след закупуването им
  • Плащането се извършва по банков път.
Консултиране за мениджъри
Включва 1 сесия по 60 мин. за КОНСУЛТИРАНЕ ЗА МЕНИДЖЪРИ в рамките на 10 дни след закупуването им
  • Плащането се извършва по банков път.
Интегративно дишане®
Включва 1 сесия от 90 до 120 минути. за Интегративно дишане® в рамките на 10 дни след закупуването им
  • Плащането се извършва по банков път.

Консултиране
в цифри

Преди да започнеш новото предизвикателство, със сигурност имаш редица въпроси относно методите и начина на работа. Ето малко информация за това.
0123456789001234567890                     %
Успехи в консултациите
Поставени и постигнати цели и резултати
012345678900123456789001234567890                     +
Консултирани клиенти
Вземане на ключови решения и разработване на стратегии за успех
01234567890                     +
Сертификати
Придобити знания за различни техники и похвати
01234567890                     +
Години опит в работа с хора
Изграждане на индивидуален подход чрез различни методи
https://www.anidoycheva.com/wp-content/uploads/2020/03/book-sreshta2.jpg

Да започнем заедно
пътят на промяната

Щастието е нещо, на което всеки има право по рождение. Ако смяташ, че е дошъл моментът да надскочиш пречките, заповядай на среща с мен.
Среща, в която Ти да откриеш стъпките към Твоето Щастие.