HomeTagразвитие Архиви | Ани Дойчева - Counselor - Консултант

https://www.anidoycheva.com/wp-content/uploads/2018/05/Sebepoznanie-razvitie-scaled.jpg

Знаете ли каква е разликата между развитие и себепознание?   Развитието е въпрос на престиж и класа, а себепознанието е страшно и обикновено неглижирано.   Да се развиваш означава да правиш някое от изброените или да правиш прачки към постигането им: Да учиш в добър университет/учебно заведение/алтернативни методи на обучение, които да ти дадат набор...