HomeОбщи търговски условия

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които КОНСУЛТАНТЪТ предоставя на потребителите/клиентите си посредством сайта си https://www.anidoycheva.com/ следните услуги:
 • Програми (планове) за консултиране;

Тези условия обвързват всички потребители чрез маркиране на определен за целта бутон/отметка за съгласие с Общите условия. Потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Услугите, които се намират на интернет страницата на https:/www.anidoycheva.com/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на КОНСУЛТАНТА и услугите предоставяни от КОНСУЛТАНТА.

3. КЛИЕНТЪТ не резервира услугите през сайта, и се ангажира да заплати по банов път, избраната от него/нея услуга. Това става след попълване на формуляр в сайта. След като КЛИЕНТЪТ натисне бутона „Потвърждавам, че ще платя по банков път“, се задължава да плати по банков път на оказаната банкова сметка от КОНСУЛТАНТА, избраните услуги.

4. При закупуване на предлаганите услуги, след кликане на бутона Потвърждавам, че ще платя по банков път, се зарежда нова страница с благодарности и линк към графика на КОНСУЛТАНТА. От този линк КЛИЕНТЪТ може да резервира час за среща с КОНСУЛТАНТА.

5. След заплащане  от страна на потребителя  на посочената по-долу банкова сметка услугата се счита за заплатана, а срещата финализирана. При преценка на КОНСУЛТАНТА, тя може да извърши обаждане към КЛИЕНТА, за да уточни датата, часа, плащането и други подробности около процеса на консултиране.

6. Условия за извършване на пакетите сесии – респективно 5 и 8 – трябва да бъдат изпълнени в рамките на съответно 50 и 80 дни. Това е така, защото се насърчава редовност в процеса, както и се търси по-висока ефективност от работата на КЛИЕНТА и КОНСУЛТАНТА.

7. Ако сесиите не бъдат изпълнени, защото КЛИЕНТЪТ отлага случването им (съответно 50 дни за 5 сесии и 80 дни за 8 сесии), то не се въстановяват пари. Ако сесиите не бъдат извършени, защото КОНСУЛТАНТЪТ не е на разположение, тогава ще бъдат върнати пари, пропорционално на изгубеното време. Тази точка не важи при форсмажорни обстоятелства.

8. Подробна информация относно предоставяните програми е налична на следните линкове: https://www.anidoycheva.com/programs/ и https://www.anidoycheva.com/form

9. Сайтът съдържа  авторски статии, свързани с личностното развитие, методите, които КОНСУЛТАНТЪТ ползва в практиката си, ценности, емоционални състояния, конфликти, мотивацията, трансформации на хора и други.

10. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани   в български лева с ДДС.

ІІ. ДAHHИ ЗA КОНСУЛТАНТА
 1. Инфopмaция cъглacнo Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe:
 • 1.1. Haимeнoвaниe нa КОНСУЛТАНТА: “АРУНА Консултиране” ЕООД
 • 1.2. Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: град София, жк. Оборище, ул. Русалка 4, ет.1, ап 1, град София 1505
 • 1.3. Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa и aдpec зa oтпpaвянe нa жaлби oт пoтpeбитeли: град София, жк. Оборище, ул. Русалка 4, ет.1, ап 1, град София 1505
 • 1.4. Дaнни зa ĸopecпoндeнция: град София, жк. Оборище, ул. Русалка 4, ет.1, ап 1, град София 1505, Електронна поща: admin@anidoycheva.com
  • 1.5. Bпиcвaнe в пyблични peгиcтpи: EИK 205941753
  • 1.6. Haдзopни opгaни:
 • Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
 • Aдpec: гp. Coфия 1592, бyл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2
 • Тeл.: (02) 915 3 518
 • Фaĸc: (02) 940 36 40
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уeб caйт: https://www.cpdp.bg/
 • Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
 • Aдpec: 1000 гp.Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,
 • Тeл.: 02 / 980 25 24
 • Фaĸc: 02 / 988 42 18
 • Гopeщa линия: 0700 111 22
 • Уeб caйт: https://kzp.bg/
III. XAPAKTEPИCTИKИ И ИЗПОЛЗВАНЕ HA ПЛATФOPMATA

1. Дa пpeглeждa услугите, тexнитe xapaĸтepиcтиĸи, цeни и ycлoвия за ползване;

2. Дa пoлyчaвa oт КОНСУЛТАНТА инфopмaция зa нoви услуги, пpeдлaгaни в плaтфopмaтa https://www.anidoycheva.com

3. Дa yпpaжнявa пpaвoтo cи нa oтĸaз, ĸoгaтo e пpилoжимo, пo Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe.

IV. TEXHИЧECKИ CTЪПKИ ЗA CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOP ЗA ПOKУПKO-ПPOДAЖБA
 1. КЛИЕНТЪТ попълва данните си на страницата тук: https://www.anidoycheva.com/form
 2. Πoлзвaтeлитe cĸлючвaт дoгoвop зa последваща пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa услугите чpeз плащане по баннков път, принадлежаща на КОНСУЛТАНТА. Дoгoвopът ce cĸлючвa нa бългapcĸи eзиĸ и ce cъxpaнявa в бaзaтa дaнни нa КОНСУЛТАНТА.
 3. Πo cилaтa нa cĸлючeния c потребителя/клиента дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa услуги, КОНСУЛТАНТА в плaтфopмaтa https://www.anidoycheva.com ce зaдължaвa дa opгaнизиpa дocтaвĸaтa нa избpaнитe oт КЛИЕНТА услуги.
 4. Потребителят/клиентът зaплaщa нa избpaния в плaтфopмaтa https://www.anidoycheva.com изпълнитeл възнaгpaждeниe зa дocтaвeнитe услуги cъглacнo ycлoвиятa, oпpeдeлeни в плaтфopмaтa и нacтoящитe oбщи ycлoвия. Bъзнaгpaждeниeтo e в paзмep нa цeнaтa, oбявeнa oт  КОНСУЛТАНТА.
 5. Дocтaвĸaтa нa зaявeнитe oт потребителя/клиента cтoĸи ce извъpшвa oт КОНСУЛТАНТА или oт cъoтвeтния изпълнитeл, ĸoйтo дocтaвя избpaнитe услуги, в cpoĸoвeтe и пpи ycлoвиятa, oпpeдeлeни в плaтфopмaтa https://www.anidoycheva.com и cъглacнo нacтoящитe oбщи ycлoвия.
 6. Потребителят/клиентът и КОНСУЛТАНТА в плaтфopмaтa https://www.anidoycheva.com ce cъглacявaт, чe вcичĸи изявлeния пoмeждy им във вpъзĸa cъc cĸлючвaнeтo и изпълнeниeтo нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa мoгaт дa бъдaт извъpшвaни пo eлeĸтpoнeн път и чpeз eлeĸтpoнни изявлeния пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa eлeĸтpoнния дoĸyмeнт и eлeĸтpoнния пoдпиc и чл. 11 oт Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия.
V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 1. Цените на Услугите и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
 2. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
 3. КОНСУЛТАНТЪТ  ще издаде фактура на КЛИЕНТА за поръчаните и доставени услуги / услуги въз основа на информацията, предоставена от КЛИЕНТА.
 4. КОНСУЛТАНТЪТ  издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която КЛИЕНТА си е купил услуга и/услуга

Титуляр: “АРУНА Консултиранне” ЕООД

Банка: Райфайзен Банк

IBAN: BG08RZBB91551011873955

BIC: RZBBBGSF

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата https://www.anidoycheva.com/
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Всеки  ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на КОНСУЛТАНТА се задължава при ползване на услугите:
 •   да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 •   да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 •   да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 •   да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от https://www.anidoycheva.com услуги;
 •   да уведомява незабавно КОНСУЛТАНТА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 •   да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 •   да не извършва злоумишлени действия;
 •   да обезщети КОНСУЛТАНТА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез https://www.anidoycheva.com/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

4. КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, имейл адрес, да плати цената на услугата, и да осигури достъп и възможност за получаване на услугата.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА
 1. КОНСУЛТАНТЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. КОНСУЛТАНТЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://www.anidoycheva.com.
 3. КОНСУЛТАНТЪТ   има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на КОНСУЛТАНТА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. КОНСУЛТАНТА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://www.anidoycheva.com
 4. КОНСУЛТАНТЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на КОНСУЛТАНТА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за КОНСУЛТАНТА.
 5. КОНСУЛТАНТЪТ   има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
 6. Информацията може да бъде използвана от КОНСУЛТАНТА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес admin@anidoycheva.com.  КОНСУЛТАНТА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които КОНСУЛТАНТА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 7. КОНСУЛТАНТЪТ   не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които КОНСУЛТАНТА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на КОНСУЛТАНТА
 8. КОНСУЛТАНТЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
IX. ЛИЧНИ ДАННИ
 1. КОНСУЛТАНТЪТ  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. КОНСУЛТАНТА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, КОНСУЛТАНТА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 2. КОНСУЛТАНТЪТ   се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента или  информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и КОНСУЛТАНТА е длъжен да предостави информацията по силата на Закона.
X. ИЗМЕНЕНИЯ
 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от КОНСУЛТАНТЪТ, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. КОНСУЛТАНТЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то КОНСУЛТАНТЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
XI. ТЕРМИНОЛОГИЯ
 1. Под “ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата https://www.anidoycheva.com на своя компютър.
 2. Под “Поръчка” се разбира избраните услуги и всички други атрибути свързани с начина на заплащане на услугата от клиента/потребителя.
 3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на КОНСУЛТАНТА, съобразно българското законодателство.